martedì

የርክክብ ሥርዓት ሲደረግ

ማዕከላዊው ኮሚቴ ከአዲሱ ሥራ አስኪያጅ ጋር በሚደረገው የርክክብ ሥነሥርዓት ሲፈፀም ውጣ ውረዱ እንዳይበዛ እንዳይከብድ መሆን አለበት፡፡ የርክክርቡ ሥርዓት እየተጓተተ ከመጣ የስራ ድልድሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ ማድረግ አይቻልም። ... ... ...
ሊኖሩ ከሚችሉት ዋና ዋና ዶኩሜንቶች፣ ንብረቶች፣ መዝገብና ሰነዶች
* የቨርባሌ መያዣ ደብተር (ያለፉትን የማህበሩ እንቅስቃሴዎች ሪፖርት የሚያሳየው መዝገብ)
* የአባላትን ስም ዝርዝር የሚያሳይ መዝገብ
* የተመዘገቡበትን ቀንና ዓመተ ምሕረት እንዲሁም መዋጮዎቻቸው ይሚያሳይ ሰነድ
* ጊዜያቸው ያልወደቀና ሊያገለግሉ ይሚችሉ ማንኛውም ዶሴዎች (የግለሰቦችና የድርጅቶች አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር፣ ደብዳቤዎች፣ ወዘተ ...)
* የማህበሩ Statuto (ኦሪጂናል ሰነድ)
* Carta intestata- Partita Ivaየማህበሩ የፖስታ ሳጥን ቁጥርና ቁልፍንብረት
* ቁሳቁስ (በስጦታ የተገኙ እቃዎች፣ ተንቀሳቃሽም ሆነ የማይንቀሳቀሱ ንብረቶች ... )
* የገንዘብ ዶኩመንትስ (የሂሳብ ደብተር፣ ተንቀሳቃሽ ገንዘብ፣ የባንክ ካርድና፣ የestratto conto ወረቀቶች
* የአለፉትን ጊዜያት የባንክ ገንዘብ ገቢና ወጪ የሚያሳይ የባንክ ወረቀቶች ... )
* ጊዜያዊ የሂሳብ አጣሪ ኮሚቴም ተመሥርቶ ክትትል እንዲያደርግበት
* በአለፉት ዓመታት በተቆጣጣሪ ኮሚቴ የኦዲት ክትትል የተደረገባቸውና የሚያሳዩ ሰነዶች ከኖሩ
* የገንዘቡም ሆነ የዶኩሜንቶች ርክክብ የሥራ አስኪያጅ አባሎችና የሂሳብ አጣሪ ኮሚቴ አባላት በተገኙበት እንዲፈፀም ...
* የባንክ ካርዱንና ተንቀሳቃሽ የሆነውን ገንዘብ ለአዲሱ ገንዘብ ያዥ ማስረከብ ...
.
አዲሱ የሥራ አስኪያጅ ክኮሚተው የተወሰኑ ዶኩሜንቶች ከተረከበ በኋላ ሥራውን የሚጀምረው እንደተለመደው አባሎች በሚያቀርቡት ቃለጉባኤ (አጀንዳ) በመያዝ አስፈላጊው ስብሰባ በማድረግና ውሳኔዎችን በማስተላለፍ ይሆናል፡፡
*
የማሕበሩን ገንዘብ አያያዝና በሚመለከት
ቀደም ብሎ በተደረገው ያለኮሚቴ ውሳኔ ምንም አይነት የሂሳብ እንቅስቃሴ እንዳይደረግ ስለተደረገና ባንክ ያለውም ገንዘብ እንዳይወጣ ስለተወሰነ ይህ ሁኔታ በዚሁ መቀጠል አለበት፡፡ የኢትዮጵያውያን ማህበር የሥራ አስኪያጅ ኮሚቴ በአለፉት ሶስት ዓመታት ምንም አይነት ወጪና ገቢ የተደረገ ባለመኖሩ የሂሳብ ሰነድና የስራ ዘገባዎችን አቅርቦ ግምገማ ያደረገባቸው ጊዜያት የሉም። አስፈላጊ ስላልሆነ ነው፡፡ አዲሱ የስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ባለው የሂሳብ ደብተር ግልጽ የሆነ የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መመሥረት አለበት። ማንኛውም ወጪና ገቢ ይመዘገባል:: የፈለገው ቢሆን በግለሰብ ደረጃ በእጅ ገንዘብ አይቀበልም:: ማንኛውም ገቢ በማህበር ሂሳብ ገቢ ይሆናል:: መንግስታዊ እውቅና ስለአለው በአልቦ የተመዘገበ በመሆኑ የመንግስት የሂሳብ ተቆጣጣሪ ድንገት መመርመር ቢፈልግ እንኳን ምንጊዜም ዝግጁ መሆን አለበት:: ማንኛውም የገንዘብ ወጪ ከመደረጉ በፊት በማዕከላዊ የሥራ አስኪያጅ በማጆሪቲ የተወሰነበት ቢሆንና ከተወሰነ በኋላም ማህተምና ፊርማ የተደረገበት መሆን አለበት፡፡ ይህም ማለት በግለሰብ ውሳኔና ፈቃድ ምንም አይነት ገንዘብ ወጪ እንደማይደረግ ... ያለኮሚቴ ውሳኔና ያለ ስምምነት ከባንክ ገንዘብ ማውጣት አግባብ ካለመሆኑ ሌላ በሕግ ሊያስቀጣ ይችላል፡፡ ሂሳብ ነክ ነገሮችንና ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን በየጊዜው ላባላቱ በማቅረብ ማሳወቅ ... ይቀጥላል ...
etiopiainitalia.com

0 Comments:

Posta un commento

Links to this post:

Crea un link

<< Home

   Copyright © 2009 ethiopia

Notizie ed Eventi (gibe3.com.et/EEPCo.html)Reaction to Issues Raised by ‘South China Morning Post’ Concerning the Gibe III HEP

the sole reason that Ethiopia has shifted to China is that the international financiers have taken much more time in approving the fund ...

Read More ...

EEPCo signs accord with Chinese Company for Gibe III Project

The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) and Dongfang Electric Corporation (DEC), Chinese state-owned company, signed a company, signed a contractual agreement amounting to about USD 500 million ...

Read More ...

Distorted Facts Vs the Reality The Actual Picture of Gibe III Hydroelectric Project

Needless to say, many deliberate and irresponsible reports are being fabricated regarding the Gibe III Hydroelectric Project (HEP).   

Read More ...

Gibe III HEP Launches Satellite Office at Jinka Town

The Gibe III Hydroelectric Project (HEP) Office opened an Environmental and Social Impact Management and Mitigation Team branch office at Jinka town on Feb 2010.    

Read More ...

Office performs Public Consultations, Disclosure with Project-Affected Communities

the Gibe III Hydroelectric Project Office carried out a wide range public Consultations & disclosures and complimentary discussions with the upstream communities of the Project    

Read More ...

Consultants Reaffirm Gibe III HEP Viable in economic, financial, technical terms

the joint venture international consultants reaffirmed that the Gibe III Hydroelectric Project is considerably viable    

Read More ...

Gibe III Hydroelectric Project said Best Option in Power Sector Development

The African Development Bank (AfDB) and the Work Bank (WB) experts acknowledged Gibe III Hydroelectric Project is the best option in the power sector developments    

Read More ...

EEPCo, TBEA sign Contract for Gibe III-Wolaita substation Transmission Line Project

The EEPCo and TBEA, a Chinese company, singed a contractual agreement on July 24, 2009, amounting to Birr 380,883,690.99 (USD 34,007,472.41) for the installation of power transmision line from Gibe III Main station to the new Wolaita substation.    

Read More ...

Office Establishes Environmental Advisory Panel

The Gibe III Hydroelectric Project Office established Environmental Advisory Panel (EAP) in a bid to consult on the environmental issues during the implementation project.

Read More ...

EEPCo looks to win West African contract

Capita, (26 July 2009, Addis Ababa)-The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) recently participated in an international tender to manage the operation of the recently completed Bumbuna Hydroelectric Project (BHP) in Sierra Leone, which was constructed by Italian-based firm. Salini.

Read More ...

Kenya, Ethiopia to benefit from dam project

Kenya and Ethiopia are constructing a-multibillion hydroelectric project to benefit the two neigbouring countries, according to Kenyan officials.

Read More ... 


Newsfeeds (cyberzena.com)/

ቀን መቁጠሪያ

 
ቀን መቁጠሪያ