giovedì

የጣሊያን የምንስትሮች ምክር ቤት አዲስ የኢምግሬሽን የሕግ ረቂቅ አወጣ


(ከዶ/ር ዘለቀ እሬሶ)
.....በጣሊያን አገር የሰሞኑን የኢምግሬሽን የሕግ ለዉጥ በተመለከተ የተለያዩ ህሳቦች በተለይም ከእዉነት የራቁ ወሬዎች ከየአቅጣጫዉ ይሰነዘራሉ:: በመጀመሪያ ደረጃ ይህ የሕግ ረቂቂ እንጂ ተግባራዊ የሆነ ሕግ አለመሆኑን ላሳስብ እወዳለሁ:: በአንድ አገር አንድን ሕግ ተግባራዊ ሕግ ነዉ ሊያሰኘዉ የሚችለዉ የአገሪቱ ፓርላማ አፅድቆት በነጋሪት ጋዜጣ ላይ ታትሞ ከወጣ በኋላ ነዉ:: ከዚህ ሁሉ የዉጣዉረድ ጉዞዉ በኋላ ሕጉ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ሕግ ነዉ ብሎ ማለት ይቻላል:: ይህ ሕግ ገና ብዙ መሰናክሎችን ያላለፈ እንደመሆኑ መጠን ተጠቃሚዉን ክፍል ችግር ላይ ጥሎት ሰሞኑን አንዳንድ ግለሰቦች... "አዲስ ሕግ ወጥቷል ብለዉ የሆኑ ጣሊያኖች ሲያወሩ ሰማሁ እዉነት ነዉ?" "የዜግነት ጥያቄስ አሁኑኑ ማቅረብ እችላለሁ?" ... እና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይጠይቃሉ:: በመሆኑም ጉዳዩ የሚመለከተዉና በጣሊያን አገር ነዋሪ የሆነዉ የዉጭ አገር ዜጋ በተለይም የአማርኛን ቋንቋ አንብቦ መረዳት የሚችል ሁሉ ትክክለኛዉን መልእክት ማግኘት ይችላል ብዬ በማመን የሕጉን ለዉጥና መንፈስ አጠር ባለ መልኩ ከዚህ በታች ላስቀምጥ እሞክራለሁ::

FLUSSI DI INGRESSO
ካሁን በፊት በየአመቱ የዉጭ አገር ዜጎች ወደ ጣሊያን አገር በመምጣት መስራት እንዲችሉ የተወሰነ ቁጥር ገደብ ተደርጎ ፕሮግራም ይወጣል በአዲሱ ህግ ግን ይህ ቁጥር በሶስት አመት አንድ ጊዜ ይወሰናል ቁጥሩም እንዳስፈላጊነቱ ሊጨምር ይችላል::
.
LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI
ከፍተኛ የትምህርት ደረጃ ያላቸዉ የዉጭ አገር ዜጎች ጣሊያን አገር መጥተዉ ለመስራት ጥያቄ ካቀረቡ የመምጣት ቅድሚያ ይሰጣቸዋል ይላል ካሁን ቀደም የነበረዉ ህግ ግን የጉልበት ስራን ብቻ ይመለከት ነበር::

LISTE DI COLLOCAMENTO
ማንኛዉም የዉጭ አገር ዜጋ ጣሊያን አገር ገብቶ ስራ ለመስራት ባለበት አገር የጣሊያን አምባሲ በሚገኘዉ የስራ ፈላጊዎች ዝርዝር ሰነድ ላይ መመዝገብ ይኖርበታል::

AUTOSPONSORIZZAZIONE
አንድ የዉጭ አገር ዜጋ በራሱ ሃላፊነት የራሱን ወጪ ችሎ ዋስትናዉን እራሱ ከሸፈነ ጣሊያን አገር ገብቶ ስራ የመስራት መብት አለዉ:: ለምሳሌ በዚህ አንቀጽ መሰረት አንድ ግለሰብ በቂ ገንዘብ አለኝ ለጣሊያን ቪዛ ይሰጠኝ ብሎ ቢጠይቅ ቪዛዉን የማግኘት እድል አለዉ ማለት ነዉ::

VISTI D’INGRESSO
አንድ የዉጭ አገር ዜጋ ጣሊያን አገር ለመምጣት ቪዛ በሚጠይቅበት ወቅት ያለአንዳች ቢሮክራሲና ዉጣዉረድ ለጥያቄዉ መልስ ባስቸኳይ ሊሰጠዉ ይገባል:: ጣሊያንም ከመጣ በኋላ ካሁን በፊት እንደነበረዉ የመኖሪያ ኮንትራት (contratto di soggiorno) የመፈረም ግዴታ አይኖርበትም::

DURATA DEI PERMESSI
የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀት የጊዜ ገደብ ካሁን በፊት ከነበረዉ የረዘመ ይሆናል:: ለምሳሌ የስራ ኮንትራቱ የጊዜ ገደብ አነስተኛ ከሆነ የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀቱ ለስድስት ወር ይሰጠዋል:: የስራ ኮንትራቱ የጊዜ ገደብ ከስድስት ወር በላይ ከሆነ ግን የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀቱ የሁለት አመት ይሆናል:: የስራ ኮንትራቱ የጊዜ ገደብ የሌለዉ ከሆነ የሶስት አመት የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀት ይሰጠዋል:: የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀቱ በሚታደስበት ወቅት የጊዜ ገደቡ እጥፍ ይሆንና የስድስት ወር የነበረዉ ለአንድ አመት፣ የሁለት አመቱ ለአራት አመት ይታደስለታል ማለት ነዉ::
.
PERMESSI PER MOTIVI UMANITARI
የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀት በስራ ብቻ ሳይሆን በሰባዊ መብት ምክንያትም ለአንድ አመት ሊሰጥ ይችላል:: የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀቱንም ለማሳደስ ግለሰቡን ሊያኖር የሚችል የገቢ ሁኔታ የሚያረጋግጥ ማስረጃ ማቅረብ ያስፈልጋል::
.
PASSAGGIO DELLE COMPETENZE AI COMUNI
ይህ ሕግ በተግባር ሲተረጎም የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀት የማሳደሱ ተግባር ሃላፊነቱ የፖሊስ ጽ/ቤት ሳይሆን የማዘጋጃ ቤት ይሆናል:: ይህም በየፖሊስ ጽ/ቤቶች በራፍ ሲደረግ የነበረዉን የሰዉ ልጅ የማያልቅ ሰልፍ ሊያስወግድ ይችላል::

INSERIMENTO DEI MINORI STRANIERI
በጣሊያን አገር ነዋሪዉ የዉጭ አገር ዜጋ ህጻናትም ጭምር ከህብረተሰቡ ተዋህዶ አምራች ዜጋ መሆን እንዲችል የስራ፣ የትምህርት፣ የህክምና፣ የመኖሪያ ቤት፣ የጡረታ እኩልነት መብቱ ሁሉ ይከበርለታል::

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO ALLE AMMINISTRATIVE
በወንጀል ያልተነካካ በጣሊያን አገር በህጋዊነት ለአምስት አመት ያህል ነዋሪ የሆነ ማንኛዉም የዉጭ አገር ዜጋ በሚኖርበት ክፍለ ሀገር በሚደረገዉ የአስተዳደር ምርጫ በመራጭነትም ሆነ በተመራጭነት የመካፈል መብት ይኖረዋል::

PROGRAMMI DI RIMPATRIO E ASSISTITO
በተለያዩ ምክንያቶች በጣሊያን አገር መኖር የማይችሉት የዉጭ አገር ዜጎች ፕሮግራም ይዘጋጅና በወጣዉ ፕሮግራም መሰረት እርዳታ ተደርጎላቸዉ ወደየመጡበት አገራቸዉ እንዲመለሱ ይደረጋል:: አገራቸዉም ከገቡ በኋላ እንደገና ተመልሰዉ ጣሊያን አገር በስራ የመምጣት እድል ቅድሚያ ይሰጣቸዋል::

MODALITA’ DI ALLONTANAMENTO
አንድ በጣሊያን አገር የሚኖር የዉጭ አገር ዜጋ ወንጀል ከተገኘበት እንደየወንጀሉ ክብደት፣ ቀላልነትና አደገኛነት ፍርድ ቤት ቀርቦ ይታሰራል ወይንም አገሪቱን ለቆ እንዲወጣ ይደረጋል::

CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA
ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ጣሊያን አገር የገቡ የዉጭ አገር ዜጎች ተይዘዉ ማንነታቸዉ ተረጋግጦ ወደያገራቸዉ እስከሚመለሱ ድረስ እስከ ስልሳ ቀናት ያህል ይቆያሉ በማረፊያ ቤት እንዲቆዩ ይደረጋል:: የማረፊያ ቤቶቹም ቁጥር ካሁን ቀደም ከነበረዉ አነስተኛ ይሆናል::
ለማጠቃለል ያህል ይህ የሕግ ረቂቅ ከሞላ ጎደል ሲታይ የሰዉን ልጅ መብት የሚያስከብር ሌሎች በዴሞክራሲ የበለጸጉ አገሮች ካላቸዉ የኢሚግሬሽን ሕግ ጋር የሚቀራረብ ይመስለኛል ሆኖም አንዳንድ የጣሊያን ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሕጉ እንዳይጸድቅና ግቡን እንዳይመታ ከመፈለጋቸዉ የተነሳ ጣሊያን በዉጭ አገር ዜጋ ልትወረር ነዉ፣ አገሪቱ የወንጀለኛ ማጠራቀሚያ ልትሆን ነዉ፣ እና ወዘተ በማለት በህብረተሰቡ ላይ ሽብር በመንዛት ፍርሃት በመፍጠር ላይ ይገኛሉ:: ጉዳዩ "አለባብሰዉ ቢያርሱ ባረም ይመለሱ" እንደሚለዉ የአባቶች ተረት እንዳይሆን የጣሊያን መንግስት ጥንቃቄ ሊያደርግበት ይገባል ብዬ እላለሁ::
Bologna, 30/04/2007


0 Comments:

Posta un commento

Links to this post:

Crea un link

<< Home

   Copyright © 2009 ethiopia

Notizie ed Eventi (gibe3.com.et/EEPCo.html)Reaction to Issues Raised by ‘South China Morning Post’ Concerning the Gibe III HEP

the sole reason that Ethiopia has shifted to China is that the international financiers have taken much more time in approving the fund ...

Read More ...

EEPCo signs accord with Chinese Company for Gibe III Project

The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) and Dongfang Electric Corporation (DEC), Chinese state-owned company, signed a company, signed a contractual agreement amounting to about USD 500 million ...

Read More ...

Distorted Facts Vs the Reality The Actual Picture of Gibe III Hydroelectric Project

Needless to say, many deliberate and irresponsible reports are being fabricated regarding the Gibe III Hydroelectric Project (HEP).   

Read More ...

Gibe III HEP Launches Satellite Office at Jinka Town

The Gibe III Hydroelectric Project (HEP) Office opened an Environmental and Social Impact Management and Mitigation Team branch office at Jinka town on Feb 2010.    

Read More ...

Office performs Public Consultations, Disclosure with Project-Affected Communities

the Gibe III Hydroelectric Project Office carried out a wide range public Consultations & disclosures and complimentary discussions with the upstream communities of the Project    

Read More ...

Consultants Reaffirm Gibe III HEP Viable in economic, financial, technical terms

the joint venture international consultants reaffirmed that the Gibe III Hydroelectric Project is considerably viable    

Read More ...

Gibe III Hydroelectric Project said Best Option in Power Sector Development

The African Development Bank (AfDB) and the Work Bank (WB) experts acknowledged Gibe III Hydroelectric Project is the best option in the power sector developments    

Read More ...

EEPCo, TBEA sign Contract for Gibe III-Wolaita substation Transmission Line Project

The EEPCo and TBEA, a Chinese company, singed a contractual agreement on July 24, 2009, amounting to Birr 380,883,690.99 (USD 34,007,472.41) for the installation of power transmision line from Gibe III Main station to the new Wolaita substation.    

Read More ...

Office Establishes Environmental Advisory Panel

The Gibe III Hydroelectric Project Office established Environmental Advisory Panel (EAP) in a bid to consult on the environmental issues during the implementation project.

Read More ...

EEPCo looks to win West African contract

Capita, (26 July 2009, Addis Ababa)-The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) recently participated in an international tender to manage the operation of the recently completed Bumbuna Hydroelectric Project (BHP) in Sierra Leone, which was constructed by Italian-based firm. Salini.

Read More ...

Kenya, Ethiopia to benefit from dam project

Kenya and Ethiopia are constructing a-multibillion hydroelectric project to benefit the two neigbouring countries, according to Kenyan officials.

Read More ... 


Newsfeeds (cyberzena.com)/

ቀን መቁጠሪያ

 
ቀን መቁጠሪያ