lunedì

የተጓዥ የውጪ ዜጋዎች መመሪያ ላይ ማሻሻያ ተደረገ


12 08 07
.
ለእረፍት ወደ ትውልድ ሀገር ደርሶ ለመመለስ የሚያስችለው መመሪያ ነጥቦች ላይ እርማትና ማሻሻያ ተደረገበት።
.
ይህ ከሚመለከታቸው የውጪ ዜጋዎች መሐከል ለመጀመሪያ ጊዜ ሶጆርኖ ለማውጣት ፎርም ሞልተው ማመልከቻ ያስገቡትንም ይጨምራል። አዎ እነሱም ሳይቀሩ ወደ ትውልድ ሀገራቸው ለእረፍት ሄደው መመለስ ይችላሉ። ይህ የታረመው የመመሪያ ነጥብ የሚጠቅሰው አንቀጽ እንዲህ ይላል…..
« አንድ የውጪ ሀገር ዜጋ ሶጆርኖ ለማውጣት ለመጀመሪያ ጊዜ ማመልከቻ ያስገባ ከሆነና ለዚህም ደግሞ የፖስታቤት ደረሰኝ (cedolino delle Poste) የተሰጠው ከሆነ ለእረፍት ወደ ትውልድ ሀገሩ ሄዶ መመለስ ይችላል።»

ማስገንዘቢያ
ይህ ለመጀመሪያ ተጓዦች ለሚሆኑት የውጪ ዜጋዎችን የሚመለከት የመመሪያ ማሻሻያ ድንጋጌ ከሀገር አስተዳደር ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ውስጥ በ 6 08 2007 የታረመ ነው። ጽህፈትቤቱም ይህንን መመሪያ ለውጪ ሀገር ዜጋዎች ጉዳይ አስፈጻሚ (immigrazione) ቢሮዎች በደብዳቤ እንዲተላለፍላቸው እንዲሁም በመገናኛዎች እንዲወጡ ያደርጋሉ። ይህም እስከሚደረግ ጊዜ መጠባበቅ ይኖርበታል። በአስቸኳይ እንድሚያስተላልፉትና በቅርቡም በስራ ላይ እንዲያውሉት የሁላንም ምኞት ነው።
እስከዛሬ ድረስም በጣሊያን ለመኖርና ለመስራት ፍቃድ (ሶጆርኖ) ያልነበራቸው ፍቃዱን ለማግኘት ያገቡት ማመልከቻ የመጀመሪያቸው ስልሆነ በተሰጣቸው ደረሰኝ ወረቀት የትውልድ ሀገራቸው ደርሰው መመለስ የማይቻል ነበረ። ይኸውም በመጀመሪያው የደረሰኝ ወረቀት ብቻ ሄዶ ለመመለስ ከፍተኛ ጥርጣሬና ስጋት በመኖሩ ማንም የሚሞክር እንኳን እንዳልነበረ ይታወቃል። አሁን ግን የመጀመሪያውን የመኖሪያው ፍቃድ ለማግኝት በመጠባበቅ ላይ ያሉትም በcedolino ብቻ ሄደው መመለስ ይችላሉ። ሶጆርኖ በእጃቸው እስከሚሰጣቸው ድረስ ለሚጠብቁት ሀገራቸው ለመሄድ ጥሩ አጋጣሚ ይሆንላቸዋል ማለት ነው።
.
እነዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶጆርኖ አውጪዎች ያላቸው መብት በኪሳቸው ሶጆርኖውን ከያዙት ወይም እስከሚታደስላቸው ድረስ በመጠባበቅ ላይ ካሉት ጋር እኩል ነው ማለት አይቻልም። በመጀመሪያው ሶጆርኖ አውጪ ላይ አንዳንድ መብቶች ላይ ወሰን በማድረግ የተለያዩ ፈቃዶችን ይነፍጋቸዋል። ነገርግን መብቱ እኩል ባይሆላቸውም የዚህ መመሪያ ማሻሻያ የሚያስከፋ አይደለም። መብታቸውን እኩል እንዳይሆን የሚያደርጉት ልዩነቶች ከዚህ በታች ሰፍረዋል።

የመጀመሪያ ሶጆርኖ አውጪ ከሆነ
1ኛ* ከጣሊያን በወጣበት በር ተመልሶ መግባት ይኖርበታል።
2ኛ* ወደ ሌሎች የአውሮፓ ሀገር መጓዝ አይቻልም። በፊትም በነበረው ዓለም አቀፋዊ ድንጋጌ መሠረት የarea schengen አካባቢ መዟዟር አይቻልም።
እነዚህ ሰነዶች በመውጪያም ሆነ በመግቢያ ጊዜ የድንበር ፖሊሶች ማህተም የሚያደረጉባቸው በመሆናቸው በጉዞ ላይ ምንግዜም በእጅ የሚያዙ ናቸው። ከጣሊያን በሚወጡበትም ሆነ በሚገቡበት ጊዜ ዶኩሜንታቸው ላይ (የፖስታቤት ደረሰኙ፣ ፓስፖርቱ፣ ቪዛው እንዲሁም ሶጆርኖ አሳዳሽ ከሆነ ጊዜው የወደቀበትን የሶጆርኖ ኮፒውን (ግልባጭ) ወዘተ… ወዘተ… ማሳየት ይገባቸዋል። በሁሉም መዝገቦች ላይ የድንበር ፖሊሶች ማህተም ወይም ቁጥጥር ስለሚያደርጉበት ነው። በአጠቃላይ ይህ የፖስታ ቤት ደረሰኝ ወረቀት እንደመጓጓዣ ሰነድ ቢያገለግልም ጉዞው (መነሻውና መድረሻው) የተወሰነ ነው።
3ኛ* (ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ...)
የእኛ አስተያየት
የመመሪያ ማሻሻያዎች በሚደረጉበት ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ በሥራ ላይ እንዲውል በየቦታው ማስተላለፍ ብቻ ሳይሆን ስራውን የሚያስፈጽሙት የኢሚግሬሽን ጽህፈት ቤቶችና ቢሮዎች ሳያዘገዩ ጊዜው በስራ ላይ እንዲያውሉት ማድረግና በተለይም ለሰሞኑ የእረፍት ተጓዦች እንዳይተጓጎሉ ጥረት ቢደረግ አይከፋም። በተለይም ሀገራችንን የሚመለከተው የሚሊኒየም በዓል አከባበር ላይ ብዙ ተጓዦች የሆኑ ወገኖቻችን ስለአሉበትና የኦች የመመለሻ ቀን ገደብ አስከ 30 10 07 በመሆኑ.......

.
በፖስታ ቤት ደረሰኝ ወረቀት ወደ ውጪ የሚሄዱና የሄዱ በሙሉ እስከ … 30 10 2007 ድረስ መመለስ ይኖርባቸዋል
.
ሶጆርኖ ለማሳደስ የፖስታ ቤት ደረሰኝ ያላቸው ለእረፍት ከጣሊያን ለሚወጡና ለወጡ በሙሉ የመመለሻቸው ቀን ላይ የመጨረሻ የጊዜ ገደብ ቀን ተደረገበት። ይኸውም የገደብ ቀን የሚመጣው October 30 2007 እንደሆነ በሀገር ውስጥ የአስተዳደር ሚኒስትር በወጣው የመመሪያ ማሻሻያዎች ላይ ባለፈው ሳምንት ተደነገገ።

የእኛ አስተያየት
ይህ እየተጓተተ ያለው የሶጆርኖ እድሳት ለሚያስከትለው የውጪ ዜጋዎች ችግር ለማቀለል በሂደቱ ላይ በየጊዜው የመመሪያ ለውጦች በማድረግ ማሻሻያ እያደረጉ ቢሆንም የሚወጡትን መመሪያዎች በጊዜው ለማስፈጸም ቢሮክራሲው በሚያስከትለው ችግር ምክንያት ሌሎች ችግሮች እየተፈጠሩ ይገኛል። በአሁኑ ጊዜ የመኖሪያ ፈቃድ ለማሳደስ ማመልከቻ በፖስታቤት አቅርበው እስከሚሰጣቸው ድረስ የሚጠባበቁ የውጪ ሀገር ዜጎች በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ በመሆናቸውና ችግሮችን ለማቃለል እየተጓተተ ያለው የሶጆርኖ እድሳት ቢሮክራሲ ወደ የሀገራቸው ለእረፍት ለሚሄዱት ተጓዦች ችግር ከብዙ በጥቂቱ እንዲቃለልላቸው ቢያደርግም በዚሁ ቢሮክራሲ የተነሳ ብዙዎች የዉጭ ሀገር ዜጎች ሰራተኞች ከነበራቸዉ የስራ መስክ ሊባረሩ ተዳርገዋል። ሌላ ስራ የሚቀጥር ድርጅት ፈልገዉም ቢያገኙም እንኳን የመኖሪያ ፈቃድ ወረቀታቸው በመዉደቁ ከመቀጠር እየተጓጎሉ ይገኛሉ። እናም መዘዙና ውጣ ውረዱ እየበዛ መጥቶ በብዙዎቹ ዉጭ ዜጋዎች ላይ ስቃይ ጨምሯል። ለዚህ ደግሞ መፍትሄ ይሆናል በማለት በአለፈው ሳምንት ላይ በዚሁ አምዳችን ላይ በዶክተር ዘለቀ ጥቆማዎች ተደርገው እንደነበር ይታወሳል። ይኸንንም በድጋሜ ለማስታወስ "ይህ ችግር የገጠማቸው የውጪ ዜጋዎች በሙሉ የፖስታ ቤት ደረሰኝ ወረቀታቸውን ይዘው በመሄድ በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር የስራ አጦች ሊስት ላይ መመዝገብ መቻል ይሆናል። በቁጥር 19/2007 የጣሊያን የሀገር ዉስጥ ሚንስቴር ድንጋጌ ላይ የወጣ በመሆኑ በሚኖሩበት ሀገር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚንስቴር ቢሮ በመቅረብ መመዝገብ ይችላሉ" የሚል ነበር። ...


0 Comments:

Posta un commento

Links to this post:

Crea un link

<< Home

   Copyright © 2009 ethiopia

Notizie ed Eventi (gibe3.com.et/EEPCo.html)Reaction to Issues Raised by ‘South China Morning Post’ Concerning the Gibe III HEP

the sole reason that Ethiopia has shifted to China is that the international financiers have taken much more time in approving the fund ...

Read More ...

EEPCo signs accord with Chinese Company for Gibe III Project

The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) and Dongfang Electric Corporation (DEC), Chinese state-owned company, signed a company, signed a contractual agreement amounting to about USD 500 million ...

Read More ...

Distorted Facts Vs the Reality The Actual Picture of Gibe III Hydroelectric Project

Needless to say, many deliberate and irresponsible reports are being fabricated regarding the Gibe III Hydroelectric Project (HEP).   

Read More ...

Gibe III HEP Launches Satellite Office at Jinka Town

The Gibe III Hydroelectric Project (HEP) Office opened an Environmental and Social Impact Management and Mitigation Team branch office at Jinka town on Feb 2010.    

Read More ...

Office performs Public Consultations, Disclosure with Project-Affected Communities

the Gibe III Hydroelectric Project Office carried out a wide range public Consultations & disclosures and complimentary discussions with the upstream communities of the Project    

Read More ...

Consultants Reaffirm Gibe III HEP Viable in economic, financial, technical terms

the joint venture international consultants reaffirmed that the Gibe III Hydroelectric Project is considerably viable    

Read More ...

Gibe III Hydroelectric Project said Best Option in Power Sector Development

The African Development Bank (AfDB) and the Work Bank (WB) experts acknowledged Gibe III Hydroelectric Project is the best option in the power sector developments    

Read More ...

EEPCo, TBEA sign Contract for Gibe III-Wolaita substation Transmission Line Project

The EEPCo and TBEA, a Chinese company, singed a contractual agreement on July 24, 2009, amounting to Birr 380,883,690.99 (USD 34,007,472.41) for the installation of power transmision line from Gibe III Main station to the new Wolaita substation.    

Read More ...

Office Establishes Environmental Advisory Panel

The Gibe III Hydroelectric Project Office established Environmental Advisory Panel (EAP) in a bid to consult on the environmental issues during the implementation project.

Read More ...

EEPCo looks to win West African contract

Capita, (26 July 2009, Addis Ababa)-The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) recently participated in an international tender to manage the operation of the recently completed Bumbuna Hydroelectric Project (BHP) in Sierra Leone, which was constructed by Italian-based firm. Salini.

Read More ...

Kenya, Ethiopia to benefit from dam project

Kenya and Ethiopia are constructing a-multibillion hydroelectric project to benefit the two neigbouring countries, according to Kenyan officials.

Read More ... 


Newsfeeds (cyberzena.com)/

ቀን መቁጠሪያ

 
ቀን መቁጠሪያ